wtorek, 20 października 2015

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy OC i AC?

Posiadanie nawet bogatego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych nie daje 100-procentowej pewności wypłaty odszkodowania w razie wypadku. W określonych sytuacjach ubezpieczyciele zastrzegają sobie prawo do odmowy wypłaty lub obniżenia należnej rekompensaty. Zakres wyłączeń odpowiedzialności w OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.
 
Zawierając umowę ubezpieczenia autocasco trzeba pamiętać, że są sytuacje, w których nie należy liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Wybierając najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia nowego auta warto dokładnie przeanalizować zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwracając szczególną uwagę na określone w nich wyłączenia odpowiedzialności. W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń AC ta kwestia jest trochę bardziej złożona. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może samodzielnie regulować zakres zdarzeń, w których nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody. Wcześniejsze zapoznanie się z warunkami obowiązującymi w danej firmie pozwoli w przyszłości uniknąć przykrych niespodzianek związanych z odmową wypłaty za likwidację szkody.Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach autocasco

Choć zakres wyłączenia odpowiedzialności w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych może być różny, to wiele sytuacji jest jednak podobnych. Posiadając polisę AC na pewno nie skorzystamy z ubezpieczenia, gdy:
 • szkoda powstała w sposób celowy lub w wyniku zaniedbań ze strony kierowcy,
 • w chwili zdarzenia kierowca był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • samochód nie miał ważnego badania technicznego,
 • sprawca zdarzenia nie miał uprawnień do kierowania pojazdem,
 • auto było użytkowane niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. udział w wyścigach lub używanie samochodu osobowego do transportu dużych przedmiotów),
 • pozostawienie wewnątrz samochodu kluczyków lub innych urządzeń sterujących,
 • w chwili kradzieży auto nie miało uruchomionych wszystkich deklarowanych systemów zabezpieczających,
 • szkoda powstała w wyniku działań wojennych lub ataku terrorystycznego.
Innym powodem odmowy wypłaty odszkodowania z polisy AC może być zbyt niska wartość szkody. Mowa tu o franszyzie integralnej, czyli kwocie, do wysokości której firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności. Przy ubezpieczeniu samochodu próg ten ustalany jest zwykle na poziomie kilkuset złotych.

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Posiadacze obowiązkowego ubezpieczenia OC też powinni wystrzegać się sytuacji, w których za wyrządzoną szkodę będą musieli zapłacić z własnej kieszeni. W przypadku polis OC ubezpieczyciel, owszem, wypłaci stosowną rekompensatę poszkodowanemu, jednak w niektórych wypadkach może wystąpić do nas – jako sprawców zdarzenia – o zwrot poniesionych kosztów, czyli z tzw. regresem ubezpieczeniowym. Może to mieć miejsce, jeśli:
 • celowo uszkodzimy czyjś samochód,
 • spowodowujemy wypadek pod wpływem narkotyków lub alkoholu,
 • zbiegniemy z miejsca wypadku,
 • spowodujemy wypadek prowadząc auto bez prawa jazdy,
 • wyrządzimy szkodę prowadząc kradziony samochód,
 • samochód sprawcy nie ma ważnego ubezpieczenia OC.
Należy pamiętać, że brak polisy OC nie zwalnia z ponoszenia odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne. W tej sytuacji wypłatą odszkodowania poszkodowanemu zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie zażąda zwrotu pieniędzy za szkodę od sprawcy wypadku, który nie posiada ubezpieczenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA! Wszelkie komentarze wyglądające na reklamę oraz zawierające linki komercyjne zostaną skasowane!