wtorek, 27 października 2015

Certyfikat minimalisty.... to był żart.

Czy kiedykolwiek chciałeś na poważnie dołączyć do grona szczęśliwych minimalistów i minimalistek...

Tylko dla Ciebie!

Tylko dziś!

Tylko i specjalnie dla Czytelników tego bloga!

CERTYFIKAT MINIMALISTYTo oczywiście był żart ;-) 

 

piątek, 23 października 2015

Jak mądrze ubezpieczyć samochód młodego kierowcy – 5 porad

Świeżo upieczony kierowca zatrzymuje się przed poważnym problemem – ubezpieczenie pojazdu, którym się porusza jest bardzo drogie. Dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób można złagodzić ten problem? 
 


Brak zniżek wynika ze statystyk

Towarzystwa ubezpieczeniowe uzależniają wysokość składki od ponoszonego przez nie ryzyka – opierając się na własnych, szczegółowych badaniach. W zasadzie w każdym z nich to właśnie młodzi i nowi kierowcy stanowią grupę powodującą szczególnie dużo wypadków – w związku z czym ubezpieczenie komunikacyjne jest dla nich znacznie bardziej kosztowne. Dopiero wraz z upływem kolejnych lat bezkolizyjnej jazdy zyskują oni zniżki, które pozwalają na zminimalizowanie wysokości składki. Jak jednak obniżyć ją na samym początku?

 1. Umowę ubezpieczeniową zawrzyj przez Internet: większość TU (szczególnie te pracujące w tak zwanym trybie direct) oferują zniżki w wysokości od 5 do nawet 15 procent za wybór tej formy zakupu ubezpieczenia. W obliczu braku innych zniżek przekłada się ona bezpośrednio na korzyści dla portfela.
 2. Wykorzystaj porównywarki internetowe: w sieci znajdziemy wiele stron z kalkulatorami OC oraz AC. Co prawda wiele z nich otwarcie korzysta z funduszy towarzystw ubezpieczeniowych, prezentując na najwyższych pozycjach ich oferty – ale same w sobie stanowią doskonałe narzędzie do szybkiego porównania wielu ofert.
 3. Jeżeli samochód jest nowy – warto skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez dealera lub producenta. Kuszą nie tylko atrakcyjne zniżki na samo ubezpieczenie, ale i dodatki związane z serwisem lub zakresem ochrony.
 4. Jeżeli jest to możliwe – ustanów doświadczonego kierowcę z pełnym pakietem zniżek współwłaścicielem samochodu i wykorzystaj ten fakt do uzyskania zniżki. Niestety, niesie to ze sobą pewne ryzyko – wypadek lub kolizja mogą wpłynąć na zniżki obu kierowców, dlatego też wsparcie takie uzyskuje się zazwyczaj ze strony najbliższej rodziny.
 5. Wykup tylko niezbędne ubezpieczenia – porada może wydawać się trywialna, ale biorąc pod uwagę przeciętną wartość samochodu młodego kierowcy i koszt części lub napraw opcją znacznie bardziej opłacalną może być przeprowadzenie ich na własny koszt. Nad AC i Assistance warto zastanowić się w przypadku wyjazdu za granicę kraju – wykup ich na krótki okres nie zrujnuje portfela, a w przypadku wypadku lub awarii może zminimalizować powstałe problemy.

Rynek oferuje sporo możliwości

Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzą własną politykę odnośnie młodych kierowców – warto dobrze przyjrzeć się ich ofertom, mogą się one bowiem znacząco od siebie różnić. Dla młodego kierowcy różnica na poziomie kilkuset złotych ma duże znaczenie – dlatego też poświęcenie czasu na wybór najlepszego ubezpieczenia komunikacyjnego może się po prostu opłacić.

wtorek, 20 października 2015

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy OC i AC?

Posiadanie nawet bogatego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych nie daje 100-procentowej pewności wypłaty odszkodowania w razie wypadku. W określonych sytuacjach ubezpieczyciele zastrzegają sobie prawo do odmowy wypłaty lub obniżenia należnej rekompensaty. Zakres wyłączeń odpowiedzialności w OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.
 
Zawierając umowę ubezpieczenia autocasco trzeba pamiętać, że są sytuacje, w których nie należy liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Wybierając najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia nowego auta warto dokładnie przeanalizować zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwracając szczególną uwagę na określone w nich wyłączenia odpowiedzialności. W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń AC ta kwestia jest trochę bardziej złożona. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może samodzielnie regulować zakres zdarzeń, w których nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody. Wcześniejsze zapoznanie się z warunkami obowiązującymi w danej firmie pozwoli w przyszłości uniknąć przykrych niespodzianek związanych z odmową wypłaty za likwidację szkody.Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach autocasco

Choć zakres wyłączenia odpowiedzialności w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych może być różny, to wiele sytuacji jest jednak podobnych. Posiadając polisę AC na pewno nie skorzystamy z ubezpieczenia, gdy:
 • szkoda powstała w sposób celowy lub w wyniku zaniedbań ze strony kierowcy,
 • w chwili zdarzenia kierowca był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • samochód nie miał ważnego badania technicznego,
 • sprawca zdarzenia nie miał uprawnień do kierowania pojazdem,
 • auto było użytkowane niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. udział w wyścigach lub używanie samochodu osobowego do transportu dużych przedmiotów),
 • pozostawienie wewnątrz samochodu kluczyków lub innych urządzeń sterujących,
 • w chwili kradzieży auto nie miało uruchomionych wszystkich deklarowanych systemów zabezpieczających,
 • szkoda powstała w wyniku działań wojennych lub ataku terrorystycznego.
Innym powodem odmowy wypłaty odszkodowania z polisy AC może być zbyt niska wartość szkody. Mowa tu o franszyzie integralnej, czyli kwocie, do wysokości której firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności. Przy ubezpieczeniu samochodu próg ten ustalany jest zwykle na poziomie kilkuset złotych.

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Posiadacze obowiązkowego ubezpieczenia OC też powinni wystrzegać się sytuacji, w których za wyrządzoną szkodę będą musieli zapłacić z własnej kieszeni. W przypadku polis OC ubezpieczyciel, owszem, wypłaci stosowną rekompensatę poszkodowanemu, jednak w niektórych wypadkach może wystąpić do nas – jako sprawców zdarzenia – o zwrot poniesionych kosztów, czyli z tzw. regresem ubezpieczeniowym. Może to mieć miejsce, jeśli:
 • celowo uszkodzimy czyjś samochód,
 • spowodowujemy wypadek pod wpływem narkotyków lub alkoholu,
 • zbiegniemy z miejsca wypadku,
 • spowodujemy wypadek prowadząc auto bez prawa jazdy,
 • wyrządzimy szkodę prowadząc kradziony samochód,
 • samochód sprawcy nie ma ważnego ubezpieczenia OC.
Należy pamiętać, że brak polisy OC nie zwalnia z ponoszenia odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne. W tej sytuacji wypłatą odszkodowania poszkodowanemu zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie zażąda zwrotu pieniędzy za szkodę od sprawcy wypadku, który nie posiada ubezpieczenia.